Flyfrakt

Når tiden er avgjørende, er ofte flyfrakt den beste løsningen

SG Logistics AS har en egen flyfraktavdeling med svært kompetente medarbeidere som er klare til å hjelpe deg med å finne den optimale balansen mellom pris og framføringstid. Vi er akkreditert IATA Cargo agent og samarbeider med alle de største og mest seriøse flyselskapene i verden.  Vi har i tillegg et godt etablert globalt nettverk av samarbeidspartnere som gjør oss i stand til å levere dør-dør tjenester av høy kvalitet. Vår lange erfaring gjør oss i stand til å skille mellom løsninger som fungerer i den virkelige verden og de som bare fungerer på papiret.

Vi er også agent for UPS, verdens største kurerselskap, og med tilgang til dette nettverket kan vi tilby svært prisgunstige løsninger til og fra hele verden for kolli opptil 70 kg.

SG Logistics er registrert som «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør» (Regulated Agent) og vi tilbyr også assistanse til våre kunder som ønsker å bli registrert som «kjent avsender» (Known Consignor») hos Luftfartstilsynet. Med denne statusen får vi etablert en sikker transportkjede, og kan på den måten redusere sikkerhetsavgifter, innleveringsfrister og mulige forsinkelser på flyplassene.

Vi har god kunnskap om hvilke muligheter som gjelder for ulike flytyper med tanke på mål og vekt, hva som klassifiseres som farlig gods (ICAO-TI og IATA-DGR) og om hvordan godset skal pakkes og merkes på en trygg måte.

I tillegg til overnevnte tilbyr vi tjenester som hand carry og flycharter.

Selv om du ikke har sendt gods med fly tidligere, kan du være sikker på at SG Logistics loser deg trygt gjennom hele prosessen. Vi vet at når våre kunder velger flyfrakt, så er det som regel fordi det er svært viktig å få sendingen trygt fram i tide. Våre IT-systemer kommuniserer direkte med flyselskapenes booking systemer, og på den måten kan vi raskt fange opp eventuelle avvik og gjennomføre nødvendige tiltak. Det er også viktig at sendingen ikke stopper på grunn av trivialiteter som manglende dokumenter eller lignende. Noe av det vi kan hjelpe deg med er:

 • Riktig emballering og merking av gods
 • Kunnskap rundt sikkerhetskontroll av godset
 • Eksport / utførseldeklarasjon
 • All kommunikasjon med tollmyndighetene i Tvinn/NCTS
 • Riktig klassifisering av varen / tariffering
 • COC sertifikat
 • EUR1 sertifikat

Booking og praktisk gjennomføring

For å få et tilbud på flyfrakt, er det bare å sende følgende informasjon til oss:

 • Antall kolli
 • Vekt pr. kolli
 • Mål pr. kolli
 • Henteadresse
 • Leveringsadresse
 • Ønsket leveringstidspunkt

Basert på dette, og vår erfaring, vil vi komme tilbake med et tilbud på ett eller flere alternativer. Om du bestemmer deg for å gå for dette, booker vi den valgte løsningen hos flyselskapet og sender deg et utkast til Airwaybill (AWB) for godkjenning. I tillegg lager vi fraktbrev til bruk for transport fra dør til flyplass. Når AWB er godkjent sørger vi for opphenting av sending på avtalt henteadresse.

Om ønskelig kan vi bistå vi nødvending dokumentasjon som eksportdeklarasjon, EUR1, importfortolling eller lignende.

Vi fortsetter å følge sendingen helt til den er framme hos mottaker. Om det skulle oppstå forsinkelser, fanger vi dette raskt opp og jobber tett sammen med flyselskapet for at sendingen skal komme raskest mulig frem til mottaker.

© SG Logistics AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker